Nederland centraal op Duits bibliotheekcongres

In Leipzig vindt van 18 t/m 21 maart voor de 7e keer het Duitse bibliotheekcongres plaats dat georganiseerd wordt door Bibliothek und Information Deutschland (BID). “Verandering” is het thema van het congres waarbij Nederland gastland is. Het is de start van een samenwerking tussen de twee landen op ons vakgebied voor de periode  2019 tot 2022.
Er zullen presentaties gegeven worden door o.m. de Koninklijke Bibliotheek, de samenwerkende hogeschoolbibliotheken en door Matthijs van Otegem als voorzitter van Fobid. 
Ingressus zal als bezoeker aanwezig zijn op dit congres en in een volgende nieuwsbrief verslag doen van de interessantste bevindingen van dit congres. Ook zullen we onze Duitse leverancier H+H Software ondersteunen als er Nederlandse bezoekers op hun stand verschijnen.