Privacy Policy

Ingressus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ingressus verkoopt uw gegevens niet

Ingressus zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Verwerking persoonsgegevens

Toegang
Om toegang tot content via HAN-links te verkrijgen wordt het IP-adres(sen) van de eigen organisatie gebruikt voor toegang.

Bewaren van persoonsgegevens

Korte omschrijving diensten Aard van de verwerking Soort Persoonsgegevens Categorieën van betrokkenen Doeleinden van de verwerking Goedgekeurde subverwerkers Afspraken bewaartermijnen
HAN licentie en hosting Toegang IP-adres(sen) Personeel Toegang verschaffen tot de verschillende bronnen van de bibliotheek voor de eigen medewerkers Intermax Cloudsourcing B.V.   Siyou Internet Solutions B.V. Afhankelijk van wensen bibliotheek. Na opzegging niet meer dan 3 maanden

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Ingressus, dan kun je een e-mail naar onze ServiceDesk sturen. Onze ServiceDesk helpt je verder als je informatie nodig heeft over je gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.