Over HAN

Hidden Automatic Navigator (HAN) ontzorgt bibliotheken door eindgebruikers van de bibliotheek eenvoudig, tijd- en plaatsonafhankelijke, gecontroleerde toegang te bieden tot haar digitale collectie. Onder de digitale collectie vallen bronnen als websites, e‑journals, e-books, databases en content uit Discovery systemen. De bronnen uit de digitale collectie worden aangeboden via een zogenaamde HAN link. HAN biedt verschillende mogelijkheden om eenvoudig bronnen toe te voegen, handmatig, via imports of via integraties met systemen als SFX, Ovid, Linksolver, EDS, Primo en Summon. Dit bespaart de bibliotheek veel beheer en onderhoud. De bibliotheek krijgt daarnaast een beter overzicht over het gebruik van de digitale bibliotheek via de uitgebreide, standaard beschikbare, statistiekfunctie van HAN. Op basis hiervan kan de bibliotheek onderbouwde besluiten nemen ten aanzien van inzet, verlenging of annulering van digitale bronnen.

HAN logo