HAN update Ingressus HAN hosting

Vrijdagavond 10 juli gaan wij HAN op onze HAN hosting server updaten naar versie 5.1. De planning is als volgt:

Op vrijdagavond 10 juli om 18:00 wordt er een snapshot gemaakt van de server. Als de update mislukt dan kan dit snapshot op een later moment teruggezet worden op de server en ga je eigenlijk dus terug naar de situatie van vrijdag 18:00

Om 19:00 wordt de HAN versie zelf geüpdatet. Tijdens dit proces zal de HAN server, en dus ook de HAN linkjes, niet beschikbaar zijn. Dit geldt voor alle HAN links, binnen of buiten de organisatie, en dus ook voor alle HAN links verwerkt in de (Vakliteratuur) app. Dit proces kan enkele uren duren.
Na de update worden de belangrijkste functies door ons getest op de vrijdagavond zelf.

Tot zaterdagochtend 11 juli 11:00 wordt door ons getest of alles goed blijft werken. Niet alleen de HAN links zelf maar ook de koppelingen met Vakliteratuur, de automatische login via de app, de statistiekmodule en ‘binnen’ en buiten gebruik van HAN wordt getest.

Op zaterdagochtend 11 juli 11:00 is er een kort intern overleg. Tijdens dit overleg worden onze testbevindingen doorgenomen. Mochten er kritische functies niet goed werken dan kan besloten worden om de update terug te draaien. Intermax wordt dan gevraagd om de snapshot van vrijdagavond 10 juli 18:00 terug te zetten. Hierna volgt een bericht naar alle HAN hosting klanten dat de update teruggedraaid is. De rest van het weekend vinden er dan geen werkzaamheden meer plaats en kan weer met HAN(4) gewerkt worden.

Als de update geslaagd is dan wordt een kort bericht verstuurd naar alle HAN hosting klanten dat de update afgerond is. De rest van het weekend vinden er dan geen werkzaamheden meer plaats en kan weer met HAN(5) gewerkt worden.