Over HAN

Hidden Automatic Navigator (HAN) ontzorgt bibliotheken door eindgebruikers van de bibliotheek eenvoudig, tijd- en plaatsonafhankelijke, gecontroleerde toegang te bieden tot haar digitale collectie. Onder de digitale collectie vallen bronnen als websites, e‑journals, e-books, databases en content uit Discovery systemen. De bronnen uit de digitale collectie worden aangeboden via een zogenaamde… lees verder

Functionaliteiten HAN

Functionaliteiten Gecontroleerde toegang tot bronnen, ook van buiten de instellingAutomatische login via IP of via, niet zichtbaar voor de eindgebruiker, login dataCentraal beheer van alle bronnen binnen de digitale collectieEen standaard beschikbare A-Z lijst welke aangepast kan worden in de huisstijl van de instellingToegang via iedere browser zonder het moeten… lees verder

Dienst­verlener

Hosting Sinds 2006 biedt Ingressus de klanten van het X-ref informatiesysteem, de Vakliteratuur app en Hidden Automatic Navigator (HAN) de mogelijkheid om de software door Ingressus te laten hosten én beheren. In 2014 is de hosting geoptimaliseerd door een migratie naar provider Intermax in Rotterdam. Ruim 80 organisaties maken inmiddels… lees verder